Hotline:0236.628.4455

 

 

STT

Số Quy chuẩn

Tên Quy chuẩn

1.

QCVN 3-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm

2.

QCVN 3-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

3.

QCVN 3-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

4.

QCVN 3-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm

5.

QCVN 4-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều vị

6.

QCVN 4-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm ẩm

7.

QCVN 4-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp

8.

QCVN 4-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón

9.

QCVN 4-5:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

10.

QCVN 4-6:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hóa

11.

QCVN 4-7:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt

12.

QCVN 4-8:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp

13.

QCVN 4-9:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc

14.

QCVN 4-10:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu

15.

QCVN 4-11:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ acid

24.

QCVN 4-12:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản

25.

QCVN 4-13:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

26.

QCVN 4-14:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại

27.

QCVN 4-15:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột

28.

QCVN 4-16:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- Chất độn

29.

QCVN 4-17:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Chất khí đẩy

30

QCVN 3-5:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm

31

QCVN 3-6:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm

32

QCVN 4-18:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chế phẩm tinh bột

33

QCVN 4-19:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Enzym

34

QCVN 4-20:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm bóng

35

QCVN 4-21:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm dày

36

QCVN 4-22:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất nhũ hóa

37

QCVN 4-23:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất tạo bọt

 

Chia sẻ: