Hotline:0236.628.4455

 

 

STT

Số Quy chuẩn

Tên Quy chuẩn

1.

QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT về Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh

2.

QCVN 12-4:2015/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3.

QCVN 11-2:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-2:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

4.

QCVN 11-3:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-3:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

5.

QCVN 11-4:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

6.

QCVN 12-1:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

7.

QCVN 12-2:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su

8.

QCVN 12-3:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

10.

QCVN 9-1:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối Iod

11.

QCVN 10:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền

12.

QCVN 5-5:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-5:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men.

13.

QCVN 6-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

14.

QCVN 5-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

15.

QCVN 5-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

16.

QCVN 6-1: 2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

17.

QCVN 6-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

18.

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

19.

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Chia sẻ: