Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn bê tuông tương - hỗn hợp bê tông trộn sẵn 

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9340:2012  Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu hay còn gọi là bê tông tươi. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng bê tông tươi

- Xi măng

Xi măng sử dụng chế tạo hỗn hợp bê tông trộn sẵn có thể là xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng hỗn hợp và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 2682:2009 và TCVN 6260:2009.

Khi sử dụng các loại xi măng khác, nhà sản xuất phải thỏa thuận trước với người sử dụng.

- Cốt liệu

Cốt liệu dùng sản xuất hỗn hợp bê tông phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 7570:2006.

- Nước trộn

Nước trộn hỗn hợp bê tông cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 4506:2012.

- Phụ gia

a) Phụ gia hóa học

Phụ gia hóa học dùng cải thiện tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và hoặc các tính chất cơ lý của bê tông phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 8826:2012 và phải thỏa thuận trước với người sử dụng.

b) Phụ gia khoáng

Phụ gia khoáng mịn và siêu mịn dùng cải thiện các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông, các tính chất cơ lý và độ bền lâu của bê tông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 8827:2012 hoặc các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các phụ gia khoáng khác (không phải là Silicafume và tro trấu nghiền mịn) và phải thỏa thuận trước với người sử dụng.

- Định lượng và trộn

+ Xi măng, cốt liệu, phụ gia khoáng và phụ gia hóa học (dạng khô) được định lượng theo khối lượng. Sai số định lượng không vượt quá 2 % đối với cốt liệu và 1% đối với xi măng và phụ gia.

Chất lỏng (nước, phụ gia dạng nước) được định lượng theo thể tích hoặc theo khối lượng. Sai số định lượng không vượt quá 1% theo thể tích hoặc theo khối lượng.

+ Hỗn hợp bê tông tất cả các mác theo tính công tác cần được trộn trong các máy trộn cưỡng bức. Các hỗn hợp bê tông mác từ D1 đến D4 có thể trộn trong các máy trộn rơi tự do.

Hỗn hợp bê tông trộn khô phải được trộn trước bằng máy trộn cưỡng bức.

+ Vật liệu rời được cấp đồng thời vào máy trộn đang vận hành. Phụ gia hóa học dạng lỏng được cấp vào cùng với nước trộn. Liều lượng và cách sử dụng phụ gia cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phụ gia hóa học dạng khô phải được trộn với nước trước khi sử dụng.

+ Thời gian trộn (tính từ thời điểm cấp xong vật liệu đầu vào đến thời điểm trộn được hỗn hợp bê tông đồng nhất) phải tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

chung-nhan-hop-chuan-be-tong-tuoi

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi trộn sẵn

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bê tông tương là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm. Thông thương thời gian từ khi lấy mẫu trạm trộn, khi bảo dưỡng mất 28 ngày mới có thể ép xác định mác bê tông.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn bê tông tươi

Sau khi sản phẩm bê tông tươi được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn bê tông tươi được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM