chứng nhận căn cứ Bột bả tường

chứng nhận căn cứ Bột bả tường

chứng nhận căn cứ Bột bả tường

Hotline:0236.628.4455

 

 

Chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn Bột bả tường hay còn gọi chứng nhận hợp chuẩn bột trét tường là tự nguyện cho đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 7239:2014 yêu cầu kỹ thuật về Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng​

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng bột bả tường

Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột bả tường và matit được qui định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các chỉ tiêu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu

Mức

Trong nhà

Ngoài trời

1. Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09 mm), % không lớn hơn

3

2. Thời gian đông kết, min:

- Bắt đầu, không sớm hơn

- Kết thúc, không muộn hơn

 

110

450

3. Độ giữ nước, % không nhỏ hơn

98

4. Độ cứng bề mặt, không nhỏ hơn

0,12

5. Cường độ bám dính, MPa, không nhỏ hơn

- Ở điều kiện chuẩn

0,35

0,45

- Sau khi ngâm nước 72h

0,25

0,30

- Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt

-

0,30

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường 

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST.

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm.

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn bột bả tường

Sau khi sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Một công nhân đang trét Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng​ tại công trình

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM