chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC

chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC

chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp quy cửa bằng khung nhựa cứng U-PVC có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 7451:2004 yêu cầu kỹ thuật về Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn cửa bằng khung nhựa cứng U-PVC 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn cửa nhựa U-PVC phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp chuẩn cửa bằng khung nhựa cứng U-PVC

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ và cửa đi nhựa của ViTEST được thực hiện  theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian chứng nhận chứng nhận hợp chuẩn cửa bằng khung nhựa cứng U-PVC 

Theo quy định của ViTEST, thời gian chứng nhận hợp chuẩn cửa nhựa là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn cửa bằng khung nhựa cứng U-PVC 

Sau khi sản phẩm Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Cửa sổ bằng khung nhựa cứng U- PVC tại một căn hộ

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U- PVC được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM