chứng nhận gạch bê tông tự chèn

chứng nhận gạch bê tông tự chèn

chứng nhận gạch bê tông tự chèn

Hotline:0236.628.4455
 

Chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn có bắt buộc không ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn là tự nguyện cho đến thời điểm bay giờ, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 6476:1999 yêu cầu kỹ thuật về gạch bê tông tự chèn. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng gạch bê tông tự chèn

- Yêu cầu ngoại quan.

+ Gạch sản xuất ra có thể có hoặc không có màu trang trí. Đối với gạch có màu trang trí độ dày lớp màu trang trí không nhỏ hơn 7mm và đồng đều trong lô.

+ Khuyết tật ngoại quan cho phép theo bảng 2.

Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan cho phép

Tên khuyết tật

Mức cho phép

1. Độ cong vênh, vết lòi lõm ở mặt viên gạch, mm không lớn hơn

2. Số vết sứt võ các góc cạnh sâu từ 2 đến 4mm dài từ 5 đến 10mm, không lớn hơn.

3. Số vết nứt có chiều dài không có 20 mm, không lớn hơn

1

 

2

3

- Các chỉ tiêu cơ lý.

+ Theo cường độ nén, gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo các mác sau: M200; M300; M400; M500; M600.

+ Các chỉ tiêu cơ lý của gạch quy định ở bảng 3.

Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ lý

Mác gạch

Cường độ nén, N/mm2

(KG/cm2), không nhỏ hơn

Độ hút nước, %, không lớn hơn

Độ mài mòn, g/cm2, không lớn hơn

M200

M300

M400

M500

M600

20(200)

30(300)

40(400)

50(500)

60(600)

10

8

8

6

6

0,5

 

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn

Cơ quan cấp chứng nhận gạch bê tông tự chèn là đơn vị được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Hình ảnh sản phẩm gạch bê tông tự chèn tại một công trình

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn

Sau khi sản phẩm gạch bê tông tự chèn được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gạch bê tông tự chèn được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455 để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM