chứng nhận gạch terrazzo

chứng nhận gạch terrazzo

chứng nhận gạch terrazzo

Hotline:0236.628.4455
 

Chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 7744:2013 yêu cầu kỹ thuật về gạch terrazzo. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng gạch terrazzo

- Yêu cầu ngoại quan

+ Màu sắc của sản phẩm trong cùng một lô phải đồng đều.

+ Khuyết tật ngoại quan cho phép của sản phẩm được quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan

Loại khuyết tật

Mức

1. Vết lồi lõm lớp mặt, kích thước không lớn hơn 1 mm, số vết, không lớn hơn *

1

2. Vết nứt, vết rạn lớp mặt có chiều dài không quá 20 mm, số vết, không lớn hơn

1

3. Vết nứt, vỡ cạnh lớp mặt sâu không quá 1 mm, dài không quá 10 mm, số vết, không lớn hơn

1

CHÚ THÍCH:

*) Không áp dụng cho các loại sản phẩm có bề mặt không phẳng

Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm phải phù hợp với quy định ở Bảng 3.

Bảng 3 - Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Sai lệch chiều dài cạnh, %, không lớn hơn

0,3

2. Sai lệch chiều dày viên gạch, mm

- đối với chiều dày < 40 mm, không lớn hơn

- đối với chiều dày ≥ 40 mm, không lớn hơn

 

± 2

± 3

3. Sai lệch độ thẳng cạnh, %, không lớn hơn

0,3

4. Sai lệch độ phẳng mặt, %, không lớn hơn

0,3

5. Chiều dày lớp mặt, mm, không nhỏ hơn

- đối với sản phẩm không lát trực tiếp lên lớp nền

- đối với sản phẩm lát trực tiếp lên lớp nền

 

4

8

- Yêu cầu đối với gạch terazo nội thất

+ Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo nội thất phải phù hợp với quy định ở Bảng 4.

Bảng 4 - Các chỉ tiêu cơ lý của gạch terrazzo nội thất

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ hút nước bề mặt, của từng mẫu

- theo diện tích bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

- theo khối lượng, %, không lớn hơn

 

0,4

8

2. Độ chịu mài mòn

- mài mòn sâu, mm, không lớn hơn a)

- mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

 

25

0,5

3. Độ bền uốn, MPa

- trung bình, không nhỏ hơn

- của từng mẫu, không nhỏ hơn

 

5,0

4

4. Hệ số ma sátb)

-

- Yêu cầu đối với gạch terrazzo ngoại thất

+ Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo ngoại thất phải phù hợp với quy định ở Bảng 5, Bảng 6.

Bảng 5 - Chỉ tiêu độ chịu mài mòn và độ bền uốn của gạch terazo ngoại thất

Tên chỉ tiêu

Mức chỉ tiêu

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1. Độ chịu mài mòn

- mài mòn sâu, mm, không lớn hơn a)

- mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

 

20

0,4

 

23

0,45

 

26

0,5

2. Độ bền uốn, MPa

- trung bình, không nhỏ hơn

5,0

4,0

3,5

- của từng mẫu, không nhỏ hơn

4,0

3,2

2,8

CHÚ THÍCH:

Độ chịu mài mòn lựa chọn một trong số những phương pháp trên;

Bảng 6 - Chỉ tiêu bền thời tiết của gạch terazo ngoại thất a)

Tên chỉ tiêu

Mức chỉ tiêu

Loại 1

Loại 2

1. Mất khối lượng sau khi thử băng giáb)

- Giá trị trung bình, kg/m2, không lớn hơn

- Giá trị của mẫu đơn, kg/m2, không lớn hơn

 

1

1,5

 

Không cần
xác định

2. Độ hút nước bề mặt theo khối lượng, %, không lớn hơn

Không cần xác định

6

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn cửa gạch terrazzo phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch terazzo

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Đánh giá giám sát

Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn gạch terrazzo

Sau khi sản phẩm gạch terrazzo được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hình ảnh sản phẩm gạch terrazzo tại một công trình

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gạch terrazzo được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM