chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga

chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga

chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga

Hotline:0236.628.4455

 

 

Chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga song chắn rác?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga song chắn rác cho nắp và song sắt là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 10333-3:2014 yêu cầu kỹ thuật về nắp Nắp hố ga song chắn rác thành mỏng đúc sẵn – Nắp và song chắn rác.

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng nắp hố ga song chắn rác

1.  Nắp hố ga

a. Khung và nắp

+ Khung đỡ phải phù hợp với kích thước của cổ giếng hoặc miệng hố ngăn mùi bao gồm kích thước trong cộng với chiều dày thành cổ giếng theo TCVN 10333-2:2014 hoặc miệng hố ngăn mùi theo TCVN 10333-1:2014.

+  Đường kính của nắp hình tròn hoặc cạnh của nắp hình vuông phải phù hợp với chiều rộng bên trong của cổ giếng theo TCVN 10333-2:2014 hoặc miệng hố ngăn mùi theo TCVN 10333-1:2014.

+ Một số kích thước cơ bản thông dụng của nắp hố ga được trình bày trong Bảng 1.

 

Bảng 1 - Một số kích thước cơ bản thông dụng của nắp hố ga*

Đơn vị tính bằng milimet

Cấp chịu tải

Khung đỡ

Nắp

D

Sai lệch cho phép

D1

Sai lệch cho phép

D2

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

H2

Sai lệch cho phép

D

Sai lệch cho phép

D1

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

A15

600

+ 3

650

-3

705

+ 3

50

- 2

+ 4

20

± 2

20

+ 2

643

+ 3

580

- 2

45

+ 4

20

+ 2

A15

730

800

855

50

20

20

793

730

45

20

B125

600

650

705

70

30

30

643

580

65

30

B125

730

800

855

70

30

30

793

730

65

30

C250

600

650

705

70

30

35

643

580

75

35

D400

600

650

705

80

30

45

643

580

75

45

CHÚ THÍCH: * Áp dụng cho nắp hố ga bằng gang, thép và composite, các loại nắp làm bằng vật liệu khác theo yêu cầu thiết kế riêng

Các kích thước khác được sản xuất theo yêu cầu của thiết kế hoặc khách hàng.

Các yêu cầu kỹ thuật khác vui lòng xem tại TCVN 10333-3:2014

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga song chắn rác

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Nắp hố ga song chắn rác phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá chứng nhận nắp hố ga song chắn rác

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Nắp hố ga song chắn rác của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm.

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga song chắn rác

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Nắp hố ga song chắn rác là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Nắp hố ga song chắn rác

Sau khi sản phẩm Nắp hố ga song chắn rác được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Nắp hố ga song chắn rác được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM