chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

Hotline:0236.628.4455

 

Ống bê tông cốt thép thoát nước là gì ? 

Ống bê tông cốt thép nước là ống hình trụ rỗng được sản xuất bằng bê tông cốt thép, trong đó cốt thép được cấu tạo bởi một hoặc hai lớp làm thành các vành đai hoặc lồng thép.

Về phân loại, ống cống bê tông được chia thành các loại sau:

- Theo đường kính danh nghĩa

Theo đường kính danh nghĩa ống cống có 25 loại.

- Theo cấp tải

Theo cấp tải ống cống có 3 cấp tải cơ bản như sau.

+ Ống cống cấp tải thấp, ký hiệu T.

+ Ống cống cấp tải tiêu chuẩn, ký hiệu TC.

+ Ống cống cấp tải cao, ký hiệu C.

- Theo hình thức liên kết nối

Theo hình thức liên kết nối, ống cống gồm 3 loại:

+ Ống cống nối theo kiểu "âm - dương", ký hiệu NAD. Mối nối là một vòng liên kết mềm làm bằng cao su hoặc chất dẻo, có thể dạng tròn trơn hoặc dạng vòng được giữ hãm ở vị trí cố định, đặt ở trong thành của ống cống (Hình 4).

+ Ống cống nối theo kiểu "lồng - ghép", ký hiệu NLG. Mối nối là một vòng liên kết mềm đặt ở ngoài thành ống cống (Hình 5).

+ Ống cống nối theo kiểu "đai ốp", ký hiệu NĐO. Là loại mối nối cứng.

 

Yêu cầu chất lượng kỹ thuật ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Về cơ bản, yêu cầu kỹ thuật khi kiểm định chất lượng ống bê tông cốt thép phải đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu và sản phẩm như:

- Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất ống cống là xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) theo TCVN 6067:2004, hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBSR) theo TCVN 7711:2007 hoặc xi măng poóc lăng  (PC) theo TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng  hỗn hợp (PCB) theo TCVN 6260:2009, cũng có thể sử dụng các loại xi măng khác, nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Cốt liệu

+ Cốt liệu nhỏ - Cát dùng để sản xuất ống cống có thể là cát tự nhiên hoặc cát nghiền, nhưng phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 7570:2006.

+ Cốt liệu lớn - Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất ống cống phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

- Nước

Nước trộn và bảo dưỡng bê tông cần thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4506.

- Phụ gia

Phụ gia các loại phải thỏa mãn TCVN 8826:2011 và TCVN 8827:2011.

- Cốt thép

... chi tiết vui lòng xem tiêu chuẩn TCVN 9113:2012

 

Chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước có bắt buộc không ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ông bê tông cốt thép thoát nước là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào  TCVN 9113:2012 yêu cầu kỹ thuật về ống bê tông cốt thép thoát nước

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước 

Đơn vị, cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước 

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

- Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

- Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

- Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước: 

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

Chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

Sau khi sản phẩm ống bê tông thoát nước được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455 để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM