chứng nhận hợp chuẩn bê tông khí chưng áp

chứng nhận hợp chuẩn bê tông khí chưng áp

chứng nhận hợp chuẩn bê tông khí chưng áp

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 9029:2017 yêu cầu kỹ thuật về Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp phải đáp ứng các quy định nêu dưới đây.

-  Sai lệch kích thước theo Bảng 2.

Bảng 2 - Sai lệch kích thước

Kích thước

Sai lệch cho phép, mm

dạng khi

dạng tấm

Chiều dài

± 4

± 5

Chiều rộng

± 3

± 3

Chiều cao

± 3

± 4

-  Khuyết tật ngoại quan theo Bảng 3.

Bng 3 - Khuyết tật ngoại quan

Loại khuyết tật

Mức

dạng khối

dạng tm

Độ vuông góc, mm, không lớn hơn

4

4

Độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt, mm, không lớn hơn

3

3

Vết sứt cạnh, sứt góc có chiều sâu từ 10 mm đến 15 mm và chiều dài từ 20 mm đến 30 mm, vết, không lớn hơn

4

5

-  Cường độ nén và khối lượng thể tích khô theo Bảng 4.

Bảng 4 - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô

Cp cường độ nén B

Giá trị cường độ nén trung bình, MPa, không nh hơn

Khối lượng thể tích khô, kg/m3

Danh nghĩa

Trung nh

B1,0

1,5

D500

từ 451 đến 550

D600

từ 551 đến 650

B1,5

2,0

D500

từ 451 đến 550

D600

từ 551 đến 650

D700

từ 651 đến 750

B2,0

2,5

D600

từ 551 đến 650

D700

từ 651 đến 750

D800

từ 751 đến 850

B2,5

3,5

D700

từ 651 đến 750

D800

từ 751 đến 850

D900

từ 851 đến 950

B3,5

5,0

D800

từ 751 đến 850

D900

từ 851 đến 950

D1000

từ 951 đến 1050

B5,0

7,0

D800

từ 751 đến 850

D900

từ 851 đến 950

D1000

từ 951 đến 1050

D1100

từ 1051 đến 1150

B7,5

10,0

D900

từ 851 đến 950

D1000

từ 951 đến 1050

D1100

từ 1051 đến 1150

D1200

từ 1151 đến 1250

B10,0

14,0

D1100

từ 1051 đến 1150

D1200

từ 1151 đến 1250

B12,5

17,5

D1200

từ 1151 đến 1250

 

-  Độ co khô không lớn hơn 0,25 % (2,5 mm/m).

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

 

Quy trình đánh giá chứng nhận Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm.

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp

Sau khi sản phẩm Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Bê tông bọt, bê tông khí chưng áp được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM