chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd son dầu

chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd son dầu

chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd son dầu

Hotline:0236.628.4455

 

 
Chứng nhận hợp chuẩn sơn alkyd

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd  hay còn gọi sơn dầu là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 5730:2008 yêu cầu kỹ thuật về sơn Alkyd. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng sơn alkyd sơn dầu

Các chỉ tiêu chất lượng của sơn alkyd khô tự nhiên phải đạt các mức yêu cầu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

1. Độ nghiền mịn, mm, max.

30

TCVN 2091:2008

2. Thời gian chảy đo bằng phễu 4-mm kích thước C (TCVN 2092) ở nhiệt độ 25 oC ± 0,5 oC, s, min.

55

TCVN 2092:2008

3. Hàm lượng chất không bay hơi, %, min.

50

TCVN 2093:1993

4. Độ phủ của màng 1), g/m2

-

TCVN 2095:1993

5. Thời gian khô cấp 1 với độ dày màng 15 mm - 30 mm, h, max.

22

TCVN 2096:1993

6. Độ bám dính của màng 2), điểm, max.

2

TCVN 2097:1993

7. Độ cứng của màng 2), min.

0,15

TCVN 2098:2007

8. Độ bền uốn của màng 2), mm, max.

1

TCVN 2099:2007

9. Độ bền va đập của màng 2), kg.m, min.

45

TCVN 2100-2:2007

10. Độ bóng của màng, tính bằng đơn vị độ bóng, min.

- sơn mờ 3)

- sơn bóng

 

-

70

TCVN 2101:2008

11. Màu sắc

tương đương màu của mẫu chuẩn

TCVN 2102:2008

1) Mức chất lượng theo màu sắc.

2) Xác định sau khi màng đạt độ khô cấp 1 là 7 ngày, với độ dày màng 40 mm đến 50 mm.

3) Tương đương với độ bóng của mẫu chuẩn.

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn sơm alkyd sơn dầu

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn sơn alkyd sơn dầu phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sơn alkyd sơn dầu

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sơn Alkyd sơn dầu của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Hình ảnh sơn Alkyd của một đơn vị

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn sơn alkyd sơn dầu

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sơn alkyd sơn dầu là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn sơn alkyd sơn dầu

Sau khi sản phẩm sơn Alkyd được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn sơn dầu alkyd được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM