chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán

chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán

chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 11902:2017 yêu cầu kỹ thuật về ván gỗ dán. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng ván gỗ dán

-  Quy định chung

Độ bền uốn và/hoặc độ cứng vững phải được xác định trên mẫu thử nhỏ theo ISO 16978, nếu yêu cầu.

Các giá trị độ bền uốn và/hoặc độ cứng vững được xác định theo ISO 16978 không phù hợp để xác định các giá trị đặc trưng hoặc các đặc tính thiết kế nhằm ứng dụng trong kết cấu, trừ khi thiết lập được mối quan hệ giữa các giá trị này và các giá trị đã xác định.

-  Các ứng dụng cho kết cấu

Các giá trị đặc trưng được sử dụng để xác định các đặc tính và khả năng thiết kế phải được xác định theo TCVN 8329 (ISO 16752).

-  Tính chất vật lý

Các tính chất vật lý phải được xác định theo TCVN 11905 (ISO 16979) và TCVN 5694 (ISO 9427), nếu yêu cầu.

- Chất lượng dán dính

Chất lượng dán dính phải được xác định bằng cách thử nghiệm theo các yêu cầu của TCVN 8328-1 (ISO 12466-1) và được phân loại theo TCVN 8328-2 (ISO 12466-2).

+ Đối với gỗ dán dùng trong điều kiện khô, chất lượng dán dính phải đáp ứng được các yêu cầu dán dính loại 1 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2).

+ Đối với gỗ dán dùng trong điều kiện nhiệt đới khô/ẩm, chất lượng dán dính phải đáp ứng được các yêu cầu dán dính loại 2 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2).

+ Đối với gỗ dán dùng trong điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời, chất lượng dán dính phải đáp ứng được các yêu cầu dán dính loại 3 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2).

- Các tính chất bổ sung

Đối với một số ứng dụng nhất định, có thể yêu cầu thêm thông tin về một số các tính chất bổ sung.

Nếu không có sẵn các tiêu chuẩn thử nghiệm, phương pháp sử dụng phải được mô tả chi tiết trong báo cáo thử nghiệm.

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ván gỗ dán của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Hình ảnh ván gỗ dán

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn ván gỗ dán

Sau khi sản phẩm ván gỗ dán được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn ván gỗ dán được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM