chứng nhận ván sàn gỗ nhân tạo TCVN 7960:2008

chứng nhận ván sàn gỗ nhân tạo TCVN 7960:2008

chứng nhận ván sàn gỗ nhân tạo TCVN 7960:2008

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 7960:2008 yêu cầu kỹ thuật về ván sàn gỗ nhân tạo. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng ván sàn gỗ nhân tạo

Các chỉ tiêu kỹ thuật của ván sàn gỗ được nêu trong Bảng 3.

Bảng 3 - Các chỉ tiêu kỹ thuật

Tên các chỉ tiêu

Mức qui định

1. Độ ẩm của ván sàn gỗ, %, không lớn hơn

13

2. Độ nhám bề mặt của ván sàn gỗ đã hoàn thiện, mm, không lớn hơn

150

- Khuyết tật của ván sàn gỗ

Khuyết tật của ván sàn gỗ được quy định trong Bảng 4.

Bảng 4 - Giới hạn khuyết tật của ván sàn gỗ

Loại khuyết tật

Mô tả khuyết tật

Mức cho phép

1 Mọt

Mọt sống ở các mặt và cạnh

Không cho phép

Lỗ mọt chết ở mặt trên

Không cho phép

Lỗ mọt chết nằm rải rác ở mặt dưới và cạnh, đường kính lỗ không lớn hơn 1 mm, độ sâu không quá 5 mm

Cho phép nhưng không quá 8 lỗ/500 mm chiều dài ván sàn

2 Mốc

Mốc các loại

Không cho phép

3 Gỗ dác

Gỗ dác bám ở mặt trên

Không cho phép

Gỗ dác bám ở một góc mặt dưới với bề rộng và bề dày của phần dác không lớn hơn 3 mm

Cho phép

4 Mắt

Mắt thối, mắt chết, mắt long

Không cho phép

Mắt sống ở mặt dưới có đường kính tối đa 10 mm

Cho phép nhưng không quá 1 mắt

Mắt sống nằm sát cạnh

Không cho phép

5 Chéo thớ

Ngang thớ, chéo thớ

Không cho phép

Xoắn thớ ở mặt dưới

Cho phép

6 Lõi

Ván sàn bao tâm (Hình 2)

Không cho phép

7 Nứt

Nứt rạn chân chim

ở mặt trên

Không cho phép

ở cạnh và mặt dưới

Cho phép

Nứt hở thành vết

Không cho phép

8 Lượn sóng

Trên bề mặt và cạnh bên

Không cho phép

9 Lẹm cạnh

 

Không cho phép

10 Cong

Tất cả các loại cong (hình cung, hình nhíp, lòng máng...) và vênh (xoắn vỏ đỗ...)

Không cho phép

Cong một chiều theo chiều dài, độ cong tối đa là 0,5 mm so với hai đầu thanh (Hình 3)

Cho phép

11 Xơ đầu

Ván sàn gỗ cắt đầu bị xơ

Không cho phép

12 Sai lệch kích thước

Chênh lệch kích thước theo chiều rộng ở hai đầu không quá 0,2 mm

Cho phép

Chênh lệch kích thước theo chiều dày hai đầu không quá 0,2 mm

Cho phép

13 Tổng số khuyết tật

Tổng số các loại khuyết tật có trong một thanh ván sàn gỗ

Không lớn hơn 3

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn cửa ván sàn gỗ nhân tạo phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Đánh giá giám sát

Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Sản phẩm ván sàn gỗ nhân tạo

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo

Sau khi sản phẩm ván sàn gỗ nhân tạo được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn ván sàn gỗ nhân tạo được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM