chứng nhận hợp chuẩn vôi xây dựng

chứng nhận hợp chuẩn vôi xây dựng

chứng nhận hợp chuẩn vôi xây dựng

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn Vôi canxi xây dựng?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn vôi canxi xây dựng là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 2231:2016 yêu cầu kỹ thuật về vôi canxi xây dựng

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng Vôi canxi xây dựng

Mức quy định chất lượng vôi canxi xây dựng tại Bảng 1:

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với vôi calci cho xây dựng

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

Vôi sống

Vôi hydrat (bột)

CL90

CL80

CL70

CL67

CL60

1. Hàm lượng calci oxide và magnesi oxide (CaO+MgO) hoạt tính, %, không nhỏ hơn.

90

80

70

67

60

2. Hàm lượng magnesi oxide (MgO), %, không lớn hơn

5

5

5

-

-

3. Hàm lượng nước thủy hóa, %, không lớn hơn

2

3

4

-

-

4. Hàm lượng CO2, %, không lớn hơn

2

5

7

4

6

5. Hàm lượng (SiO2+Al2O3+Fe2O3), %, không lớn hơn

2

5

8

-

-

6. Tốc độ tôi vôi:

 

 

 

- Tôi nhanh, min, không lớn hơn

8

-

-

- Tôi trung bình, min, trong khoảng

Từ 8 đến 25

-

-

- Tôi chậm, min, lớn hơn

25

-

-

7. Nhiệt độ tôi vôi, °C, không nhỏ hơn

60

-

-

 

 

8. Lượng sót sàng* 90 µm, %, không lớn hơn

10

15

20

-

-

9. Độ ẩm của vôi hydrat (bột), %, không lớn hơn

-

-

-

5

5

10. Hàm lượng hạt không tôi được**, %

Chỉ thử khi có yêu cầu

11. Độ nhuyễn của vôi tôi, L/kg

12. Khối lượng thể tích của vôi tôi, kg/m3

- Chỉ áp dụng đối với vôi bột.

- Chỉ áp dụng đối với vôi cục.

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Vôi canxi xây dựng

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn vôi canxi xây dựng phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

Vôi caxin cho xây dựng

Quy trình đánh giá chứng nhận Vôi canxi xây dựng

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn vôi canxi xây dựng của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm.

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn Vôi canxi xây dựng

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn vôi canxi xây dựng là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Vôi canxi xây dựng

Sau khi sản phẩm vôi canxi xây dựng được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn vôi canxi xây dựng được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM