chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 9028:2011 yêu cầu kỹ thuật về vữa cho bê tông nhẹ. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng vữa cho bê tông nhẹ

Các chỉ tiêu chất lượng của hỗn hợp vữa được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các chỉ tiêu chất lượng của hỗn hợp vữa

Tên chỉ tiêu

Mức quy định

Vữa xây lớp mỏng

Vữa trát

1. Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, mm, không lớn hơn

1,25

2. Độ lưu động, mm

190 ÷ 220

180 ÷ 210

3. Khả năng giữ độ lưu động, %, không nhỏ hơn

90

4. Thời gian bắt đầu đông kết, min, không nhỏ hơn

180

5. Thời gian điều chỉnh, min, không nhỏ hơn

5

-

6. Hàm lượng ion clo trong vữa, %, không lớn hơn

0,1

Các chỉ tiêu chất lượng của vữa đóng rắn.

+ Cường độ nén và cường độ bám dính của vữa được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Cường độ nén và cường độ bám dính của vữa

Tên chỉ tiêu

Mác vữa

M2,5

M5,0

M7,5

M10

M12,5

1. Cường độ nén trung bình, MPa (N/mm2), không nhỏ hơn

2,5

5,0

7,5

10

12,5

2. Cường độ bám dính, MPa (N/mm2), không nhỏ hơn

Không quy định

0,4

+ hệ số hút nước do mao dẫn của vữa trát sử dụng cho bề mặt ngoài của khối xây, kg/m2.phút0,5, không lớn hơn 0,2.

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận.

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Hình ảnh cho bê tông nhẹ

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê  tông nhẹ

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

Sau khi sản phẩm vữa cho bê tông nhẹ được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa bê tông nhẹ được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM