chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô

chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô

chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn không co là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 9204:2012 yêu cầu kỹ thuật về vữa xi măng khô trộn sẵn không co. 

 

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng vữa xi măng khô trộn sẵn 

Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm vữa xi măng không co được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật của vữa xi măng không co

Tên chỉ tiêu

Loại vữa

VA

VB

VC

1. Độ chảy, mm, không nhỏ hơn

200

2. Độ chảy sau 30 phút, mm, không nhỏ hơn

180

3. Độ tách nước, %

0

4. Tốc độ phát triển cường độ chịu nén, % cường độ 28 ngày của các mác tương ứng, ở các tuổi, không nhỏ hơn:

 

 

 

- 1 ngày

 

35

 

- 3 ngày

 

50

 

- 7 ngày

 

75

 

- 28 ngày

 

100

 

5. Thay đổi chiều cao cột vữa tại lúc kết thúc đông kết so với chiều cao ban đầu, %:

 

 

 

- Tối đa

+ 4,0

-

+ 4,0

- Tối thiểu

0

-

0

6. Thay đổi chiều dài mẫu vữa đóng rắn ở các tuổi 1, 3, 7,14 và 28 ngày; mm/m

 

 

 

- Tối đa

-

+ 3

+ 3

- Tối thiểu

0,00

0,00

0,00

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch terrazzo

Tổ chức được phép chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn không co của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn

 

Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn

Theo quy định của ViTEST, thời gian cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa xi măng khô trộn sẵn

Sau khi sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa xi măng khô được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM