Hotline:0236.628.4455


1. THÔNG TIN CHUNG:

Quy định về Chứng nhận hợp quy đèn Led ?

Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2019, các loại bóng đèn, thiết bị điện chiếu sáng sử dụng công nghệ LED được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN 

 

Chứng nhận hợp quy bóng đèn LED

2. CÁC LOẠI BÓNG ĐÈN LEB PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY

TT

Tên sản phẩm theo mã HS

Mã HS

Ghi chú

1.

Đèn đi-ốt phát sáng (LED)

85395000

- Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.

- Đèn điện LED thông dụng cố định.

- Đèn điện LED thông dụng di động.

- Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

2.

Đèn rọi

94051091

- Đèn điện LED thông dụng cố định.

3.

Loại khác

94052090

- Đèn điện LED thông dụng di động.

 

Sau khi chứng nhận, cơ sở sản xuất nộp hồ sơ công bố hợp quy bóng đèn LED tại Sở KCHN.

3. THỜI GIAN:  30 ngày (chưa bao gồm test mẫu).

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận hợp quy bóng đèn LED

5. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VITEST

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn khi cần.

Tags: Chứng nhận hợp quy bóng LED | Hợp quy đèn LED | Kiểm định đèn LED | Chứng chỉ chất lượng đèn LED | 08 2019 TT-BKHCN 

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455 để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM