Hợp quy Khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Hợp quy Khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Hợp quy Khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Hotline:0236.628.4455

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Kể từ ngày 01/01/2017, Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực. Theo đó các sản phẩm giấy tissue, khăn giấy, giấy vệ sinh phải được chứng nhận và công bố hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT.

2. TRÌNH TỰ CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY, GIẤY VỆ SINH, GIẤY TISSUE

- Đánh giá chứng nhận hợp quy: theo phương thức 5 đối với sản xuất trong nước và phương thức 7 đối với nhập khẩu.

- Công bố hợp quy: 

a) Bản công bố hợp quy;

b) Giấy chứng nhận hợp quy;

c) Giấy đăng ký kinh doanh;

chung-nhan-hop-quy-khan-giay-tissue
Chứng nhận hợp quy khăn giấy

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy xác nhận công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, tissue

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 20 ngày (Không thể thời gian test mẫu)

5. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VITEST

- Chi phí hợp lý;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

 

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM