chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng đúc sẵn QCVN 16 2019

chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng đúc sẵn QCVN 16 2019

chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng đúc sẵn QCVN 16 2019

Hotline:0236.628.4455
 

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn là gì ?

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép: là tấm bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép có các lõi rỗng xuyên suốt chiều dài tấm.

 

Chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn có bắt buộc ?

Việc chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng là hoạt động bắt buộc trước khi lưu thông thị trường là hoạt động bắt buộc.

 

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

  • Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp quy
  • Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm
  • Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Trong đó bước 5 và bước 6 chỉ áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước chứng nhận theo phương thức 5.

 

Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy tấm tưởng rỗng bê tông   

Có ba phương thức dịch vụ chứng nhận hợp quy Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn:

- Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (không nhất thiết phải chứng nhận ISO 9001).

- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (không nhất thiết phải chứng nhận ISO 9001).

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

 

Kết quả đánh giá hợp quy tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn

Sau khi hồ sơ đánh giá hợp quy đạt yêu cầu về cả quá trình sản xuất và mẫu điển hình, cơ sở được cấp giấy chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông và văn bản ủy quyền sử dụng dấu hợp quy. Cơ sở được chứng nhận hợp quy sẽ thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm được chứng nhận.

 

Thời gian từ đăng ký và cấp giấy chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông mất bao lâu ?

Tổng thời gian từ đăng ký đến đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp quy tấm tường rỗng bê tông phụ thuộc vào kết quả đánh giá quá trình sản xuất và thời gian kiểm nghiệm (khách hàng thường gọi kiểm định chất lượng), nếu kết quả đánh giá quá trình sản xuất có điểm không phù hợp hoặc không tuân thủ yêu cầu luật định thì đòi hỏi có thời gian khắc phục. Sau khi khắc phục xong kết hợp với kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới cấp giấy hợp quy.

Thông thường, theo quy trình của ViTEST thời gian cấp hợp quy tấm tường rỗng bê tông là 10 ngày (không bao gồm thời gian thử nghiệm mẫu).

 

Trình tự công bố hợp quy tấm tường rỗng bê tông

Trình tự tủ tục công bố hợp quy tấm tường rỗng bê tông được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

­­- Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Liên hệ, đăng ký đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2: Lập hồ sơ công bố hợp quy

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công chứng);

+ Giấy chứng nhận hợp quy + phụ lục (công chứng)

+ Bản công bố hợp quy

+ Đơn đề nghị công bố hợp quy

+ Một số hồ sơ khác theo yêu cầu Sở Xây dựng

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố tại Sở Xây dựng (01 bộ nộp công bố và 01 bộ lưu tại cơ sở).

Thời gian giải quyết công bố hợp quy tấm tường rỗng bê tông:

- Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Xây dựng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy;

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Lý do và quyền lợi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy của ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chỉ định chức năng chứng nhận (xem văn bản chỉ định);

- Chi phí hợp lý;

- ViTEST là đơn vị chuyên về lĩnh vực vật liệu xây dưng; 

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn khi cần;

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM