Banner Noel

Đăng ký mã truy vết

Đăng ký mã truy vết

Đăng ký mã truy vết

Hotline:0236.628.4455

 

1. THÔNG TIN CHUNG: 

Mã truy vết là gì ?

Theo khái niệm về truy vết, gồm có 3 mã truy vết như sau:

- Mã truy vết sản phẩm: là dãy số và chữ được dùng để định danh sản phẩm, hàng hóa ở từng công đoạn sản xuất, kinh doanh trong quá trình truy xuất nguồn gốc.

- Mã truy vết địa điểm: là dãy số và chữ được dùng để định danh địa điểm diễn ra sự kiện ở từng công đoạn sản xuất, kinh doanh trong truy xuất nguồn gốc.

- Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: là dãy số và chữ được sử dụng để làm mã số định danh cuối cùng trong quy trình truy xuất nguồn gốc và được mã hóa dưới dạng thẻ truy xuất nguồn gốc, thể hiện thông tin công khai, minh bạch về sản phẩm hàng hóa trên thị trường, cung cấp các thông tin cơ bản phục vụ cho truy xuất nguồn gốc.

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ TRUY VẾT:

Hồ sơ đăng ký mã truy vết được nộp trực tuyến trên trang đăng ký mã số mã vạch trực tuyến của Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia, bao gồm:

1. Tờ khai thông tin gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân;  Địa chỉ; Mã số thuế; Điện thoại/fax/email; Người đại diện; Tên sản phẩm, địa điểm đăng ký.

2. Bản điện tử (file ảnh/scan) Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá tri tương đương.

(Dự thảo dịch vụ, hiện Thông tư về truy truy vết đang lấy ý kiến).

Chia sẻ: