Hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Hotline:0236.628.4455

 

1. THÔNG TIN CHUNG:

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 5847:2016 yêu cầu kỹ thuật về cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỘT ĐIỆN BÊ TỐNG CỐT THÉP LY TÂM:

Để chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm được đánh giá hai nội dung:

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)

- Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM:

Sau khi sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh. Hồ sơ công bố hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Giấy chứng nhận chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu

6. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VITEST:

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn khi cần.

 

Vui lòng liên hệ : 0236.628.4455  (Đà Nẵng) hoặc 0282.246.0799 (Hồ Chí Minh) để được tư vấn chi tiết !

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM