Hotline:0236.628.4455

Mô tả: hoạt động bằng năng lượng mặt trời, ngày tắt, đêm tự động bật, có đèn thu hút côn trùng

Gía: Liên hệ 0236.628.4455

Chia sẻ: