Hotline:0236.628.4455

Mô tả: được làm bằng vải không dệt, độ bền từ 2-3 vụ, dễ phân hủy

Gía: liên hệ 0236.628.4455

Chia sẻ: