Hotline:0236.628.4455

Ngày 27-10, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) đợt I năm 2020 trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Minh –  GĐ Cty.TNHH tư vấn chứng nhận và công bố chất lượng – ViTest.

Quang cảnh tại Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) đợt I năm 2020 trên địa bàn huyện

Trên cơ sở 3 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng gồm: bột ca cao nguyên chất (thôn 1, xã Cư Yang); bột cà phê nguyên chất Quyên Trang (thôn Hữu Nghị, xã Ea Đar) và  trà thảo mộc Xuân Sang (thôn 8, xã Ea Ô), các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất về nhà xưởng, khu sản xuất, chế biến sản phẩm, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, hệ thống dây chuyền chế biến sản phẩm, hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường... Đồng thời, đánh giá, chấm điểm theo Bộ tiêu chí quy định. Kết quả, sản phẩm bột ca cao nguyên chất  và trà thảo mộc xuân sang đạt 4 sao, bột cà phê nguyên chất Quyên Trang đạt 3 sao.

Ông Lê Văn Minh –  GĐ Cty.TNHH tư vấn chứng nhận và công bố chất lượng – ViTest đã đánh giá, nhận xét 3 loại sản phẩm đều đạt chất lương tiêu chuẩn 

Kết luận hội nghị, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020 huyện EaKar đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các hợp tác xã, chủ cơ sở trong việc xây dựng sản phẩm OCOP; đồng thời đề nghị Phòng NN &PTNN huyện hướng dẫn thủ tục giấy tờ để các chủ thể sản xuất sản phẩm và cơ quan thường trực thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện bổ sung các tài liệu minh chứng, hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm để gửi tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tin tại: http://eakar.daklak.gov.vn/kinh-te-tap-the-htx/ubnd-huyen-ea-kar-to-chuc-danh-gia-xep-hang-san-pham-ocop-10525.html

                                                    

H’Ngoan Niê

Chia sẻ:
Tin liên quan