Hotline:0236.628.4455

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định chất lượng ViTEST quản lý số chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thông chứng chỉ qua QR code, quý vị có thể quét mã QR code để kiểm tra.

Trân trọng./.

Chia sẻ:
Tin liên quan
Đà Nẵng
HCM