Hotline:0236.628.4455

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận HACCP, hoặc tương đương sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

+ Miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở sản xuất.

+ Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Phân Tích Mối Nguy Và Điểm Kiểm Soát Tới Hạn – HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

HACCP bao gồm:

• Xem xét kỹ toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu đầu đến cuối trong doanh nghiệp.

• Những vấn đề có thể sai sót và những rủi ro đối với an toàn thực phẩm

• Xác định tất cả, bất kỳ điểm kiểm soát quan trọng nào mà các doanh nghiệp cần tập trung vào để đảm bảo những rủi ro đó được loại bỏ hoặc giảm xuống mức an toàn

• Quyết định hành động nào doanh nghiệp cần thực hiện nếu xảy ra sự cố

• Đảm bảo rằng các quy trình của doanh nghiệp đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ và đang hoạt động liên tục.

• Lưu giữ hồ sơ để cho thấy các thủ tục của doanh nghiệp đang hoạt động

• Quy trình quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với từng doanh nghiệp.

Hotline 0236.628.4455 giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?…

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HACCP

  Nội dung Đơn vị thực hiện
Bước 1 Xây dựng hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo tiêu chuẩn Quốc tế HACCP và đào tạo nhân viên Doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, tư vấn áp dụng HACCP thực hiện
Bước 2 Đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp
Bước 3 Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá Vitest 
Bước 4 Đánh giá sơ bộ Vitest 
Bước 5 Đánh giá chính thức Vitest 
Bước 6 Thẩm xét hồ sơ đánh giá Vitest 
Bước 7 Cấp giấy chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế HACCP (Hiệu lực 3 năm) Vitest 
Hằng năm Đánh giá giám sát định kỳ mỗi năm 1 lần Vitest 
Sau 3 năm Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực chứng nhận 3 năm) Vitest 

CÁC QUY TRÌNH KIỂM SOÁT/ TÀI LIỆU QUẢN LÝ ATTP THEO HACCP

Các quy trình/ tài liệu để quản lý an toàn thực phẩm, phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo tiêu chuẩn Quốc tế HACCP
Sơ đồ tổ chức – chức năng nhiệm vụ
Phạm vi của hệ thống HACCP
Chính sách chất lượng
Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát vệ sinh công nhân
Quy trình kiểm soát nguồn nước
Quy trình kiểm soát các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm
Quy trình kiểm soát chất thải
Quy trình kiểm soát côn trùng, động vật gây hại
Quy trình kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, thiết bị
Quy trình kiểm soát ngăn ngừa lây nhiễm chéo
Quy định vận hành an toàn – máy đóng gói
Quy định vận hành an toàn – máy nén khí
Hướng dẫn tiếp nhận kiểm tra nguyên liệu
Tiêu chuẩn sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm
Quy trình sản xuất
Kế hoạch HACCP
Quy trình truy xuất nguồn gốc – thu hồi sản phẩm
Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát hóa chất/phụ gia
Quy trình thao tác chuẩn vệ sinh khử trùng nhà xưởng, trang thiết bị
Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ
Quy trình đào tạo
Quy trình đối phó với các tình trạng khẩn cấp
Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa
Quy trình mua hàng
… vvv

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VITEST CẤP

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo nguyên lý HACCP do Công Ty chứng nhận chất lượng Vitest cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp tại Việt Nam và có giá trị trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

Vitest được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận HACCP theo Tiêu chuẩn HACCP code 2003 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 hoặc bản dịch tiêu chuẩn việt nam TCVN 5603:2008) của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (Codex) thuộc Tổ chức nông lương Liên hiệp Quốc (FAO). Do đó Chứng chỉ chứng nhận HACCP của Vitest được chấp nhận trên toàn cầu với Thương hiệu của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (Codex).

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN HACCP

1. Kiểm soát an toàn thực phẩm:

– Thực hiện kiểm soát toàn cầu những mối nguy được phát hiện

– Quản lý một cách hiệu quả những rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng

– Xem xét lại và cải tiến liên tục để hệ thống của bạn luôn hiệu quả

2. Xây dựng niềm tin và thương hiệu sản phẩm an toàn:

Có niềm tin của khách hàng và đối tác về chất lượng sản phẩm/dịch vụ vì doanh nghiệp đã thiết lập được một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế -> từ đó khách hàng có thể tin tưởng rằng chất lượng sản phẩm sẽ được kiểm soát tốt, thực phẩm được kiểm soát điều kiện vệ sinh trong chế biến, các mối nguy gây mất an toàn đối với sức khỏe người dùng được kiểm soát và ngăn ngừa.

3. Tạo ra lợi thế cạnh tranh:

Sản phẩm/dịch vụ khi được đưa ra thị trường có dấu hiệu đã được chứng nhận HACCP của Vitest sẽ được người tiêu dùng/nhà phân phối nhận diện về chất lượng và độ an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn so với các sản phẩm không có dấu hiệu nhận diện.

4. Giảm chi phí thử nghiệm và công bố chất lượng:

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì đối với sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận HACCP, hoặc tương đương của Vitest sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

+ Miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở sản xuất.

+ Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

5. Cung cấp phương pháp làm việc tốt:

Đối với nội bộ doanh nghiệp thì các cán bộ quản lý và nhân viên sẽ được cung cấp một phương pháp làm việc tốt (do có các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đã được chuẩn hóa), hiểu rõ công việc của mình phải làm gì? Hiểu rõ những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm tại từng công đoạn và biện pháp để phòng ngừa mối nguy đó không phát sinh, hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình -> dẫn đến ổn định được quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ-> tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ổn định và phòng ngừa tối đa việc phát sinh các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong quá trình chế biến.

Chia sẻ: