Kịp thời điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng tránh việc đầu cơ, thổi giá

Kịp thời điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng tránh việc đầu cơ, thổi giá

Kịp thời điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng tránh việc đầu cơ, thổi giá

Hotline:0236.628.4455

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn.

Các dự án chung cư cao cấp trong khu đô thị Gamuda Gaderns (Gamuda City) tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Danh Lam – TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng chủ yếu đang có nhiều biến động, xu thế biến động tăng, khó dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến thị trường hoặc chưa sát với giá thị trường. Theo đó, nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu…

”Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án”, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nêu rõ.

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, dịch COVID–19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư xây dựng, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các chủ thể trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số giải pháp; trong đó có việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn và tiếp tục thực hiện một số giải pháp; trong đó lưu ý chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng đầu cơ, thổi giá.
 

Cùng đó, các địa phương cần thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào Danh mục để công bố. Đối với những loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều thì tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng theo hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.
Cùng với việc thực hiện nghiêm việc công bố giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn và biểu mẫu quy định, các địa phương cần gửi kết quả về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

 

Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chủ động giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 18/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15, đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho từng gói thầu, dự án thành phần. 

 

Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, tổng hợp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, vận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức dự toán xây dựng trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và những phần việc chưa có định mức, các định mức cần điều chỉnh, bổ sung... để đề xuất giải pháp, báo cáo Bộ Xây dựng hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

 

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường nâng cao chất lượng dự báo về khả năng cung - cầu trên địa bàn, biến động giá nhất là đối với những loại vật liệu xây dựng chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đang hoặc sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo; khắc phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng khả năng cung – cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi.

 

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương kịp thời phản ánh để được hướng dẫn. Hiện Bộ Xây dựng đang khẩn trương tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan đến quản lý chi phí, giá, định mức để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội..

 

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xác định, công bố giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa phương, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng.

 

Tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cũng quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết./.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM