Hotline:0236.628.4455

HACCP CODEX mới nhất chỉ ra các nguyên tắc chung cần được hiểu và theo sau bởi FBOs ở tất cả các giai đoạn của chuỗi thực phẩm và cung cấp cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền giám sát an toàn thực phẩm và sự phù hợp. Có tính đến giai đoạn trong chuỗi thực phẩm, bản chất của sản phẩm, các chất gây ô nhiễm có liên quan và liệu các chất gây ô nhiễm có ảnh hưởng xấu đến an toàn, phù hợp hay không, các nguyên tắc này sẽ cho phép các doanh nghiệp thực phẩm phát triển các thực hành vệ sinh thực phẩm của riêng mình và các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm cần thiết, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù trách nhiệm của FBOs là cung cấp thực phẩm an toàn, nhưng đối với một số FBOs, điều này có thể đơn giản như đảm bảo rằng 5 chìa khóa của WHO đối với Thực phẩm an toàn hơn được thực hiện đầy đủ. 5 chìa khóa là: 'giữ sạch sẽ, giữ riêng biệt nguyên liệu thô và sản phẩm nấu chín, nấu chín kỹ lưỡng, giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn và sử dụng nước an toàn và nguyên liệu an toàn.

FBOs cần phải nhận thức được các mối nguy có thể ảnh hưởng đến thực phẩm của họ. FBOs cần phải hiểu hậu quả của những mối nguy này đối với sức khỏe người tiêu dùng và cần đảm bảo rằng chúng được quản lý đúng cách. Thực hành vệ sinh tốt (GHPs) là nền tảng của bất kỳ kiểm soát hiệu lực các mối nguy liên quan đến doanh nghiệp của họ. Đối với một số FBOs thực hiện hiệu lực GHP sẽ là đủ để giải quyết an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ GHP để giải quyết an toàn thực phẩm có thể được xác định thông qua việc tiến hành phân tích mối nguy và xác định cách kiểm soát các mối nguy được xác định. Tuy nhiên, không phải tất cả các FBOs đều có chuyên môn để làm điều này. Nếu FBO không thể tiến hành phân tích mối nguy, FBO có thể dựa vào thông tin về các thực hành an toàn thực phẩm thích hợp từ các nguồn bên ngoài như được cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền, học viện hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (ví dụ như các hiệp hội thương mại hoặc xã hội chuyên nghiệp) dựa trên việc xác định các mối nguy hiểm và kiểm soát có liên quan. Ví dụ, các yêu cầu trong quy định về sản xuất thực phẩm an toàn dựa trên phân tích mối nguy thường được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền.

đang cập nhật.

 

 

Chia sẻ: