Ứng dụng quy trình VietGap đối với cam sành

Ứng dụng quy trình VietGap đối với cam sành

Ứng dụng quy trình VietGap đối với cam sành

Hotline:0236.628.4455

 

Năm 2018, huyện Bạch Thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn thực hiện dự án “Ứng dụng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây cam sành tại Bắc Kạn”.

Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016  - 2025.

                             Vườn cam thực hiện trồng và chăm sóc theo hướng VietGAP tại xã Dương Phong

Thực hiện dự án, trong năm đã có 14 hộ áp dụng quy trình sản xuất VietGap và đã được cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích 10ha; huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho trên 200 lượt hộ trồng cam tại các xã Quang Thuận, Dương Phong về kỹ thuật trồng và chăm sóc cam sành theo hướng VietGap; lựa chọn các cây cam ưu tú phục vụ cho việc nhân giống để trồng về sau này, theo hướng thay thế các cây cam đã già cỗi, còi cọc, có năng suất và chất lượng thấp…

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn huyện sẽ có thêm 54 hộ trồng mới cây cam sành với tổng diện tích 20ha và tiếp tục thâm canh 10ha theo hướng VietGAP với mục tiêu là nhân rộng giống cam sành ra trên toàn địa bàn, nâng cao giá trị cam sành của địa phương./ .

                                                                                                                Nguồn : baobackan.org.vn

Chia sẻ: