dau-hop-quy-cr

dau-hop-quy-cr

dau-hop-quy-cr

Hotline:0236.628.4455

Dấu hợp quy hay còn gọi là mẫu dấu hợp quy CR được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCH như sau:

- Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước như sau:

1. Dấu hợp quy có hình dạng được mô tả tại Hình 1.

Hình 1. Hình dạng của dấu hợp quy

 

Dấu hợp quy vật liệu xây dựng của ViTEST

 

2. Kích thước cơ bản để thiết kế dấu hợp quy quy định tại Hình 2.

Hình 2. Kích thước cơ bản của dấu hợp quy

Trong đó:

H = 1,5 a

h = 0,5 H

C = 7,5 H

- Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc;

- Dấu hợp quy phải bảo đảm không dễ tẩy xóa và không thể bóc ra gắn lại;

- Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản của dấu hợp quy quy định nêu trên và nhận biết được bằng mắt thường;

- Dấu hợp quy phải được thiết kế và thể hiện cùng một màu, dễ nhận biết.

- Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận ủy quyền sử dụng nhưng theo quy định mẫu.

 

 

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM