Hotline:0236.628.4455
Hợp quy Vật liệu xây dựng

Hợp quy Vật liệu xây dựng

Hiện nay Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 ban hành QCVN 16:2017/BXD. Tuy nhiên kể từ ngày 01/7/2020, sẽ được thay thế bằng QCVN 16:2019/BXD. Đối với các giấy chứng nhận hợp quy cấp trước khi QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực đến hết hiệu lực chứng nhận.
Tư vấn Chứng nhận HACCP

Tư vấn Chứng nhận HACCP

HACCP: viết tắt của (Hazard Analysis and Critical Control Point) trong có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn" trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm". HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát quan trọng. Đây là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs và những biện pháp phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu để duy trì và đưa về trạng thái an toàn.
Tư vấn Chứng nhận VietGAP trồng trọt

Tư vấn Chứng nhận VietGAP trồng trọt

VietGAP (gọi tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices) - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế 38/2012/NĐ-CP về hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm quy định: - Các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trừ các sản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này thì tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm. - Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) sản xuất, nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân được miễn tự công bố sản phẩm.
Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Ở một góc độ nào đó, có thể xem nói NHÃN HIỆU được coi là “người đại diện” của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, đăng ký NHÃN HIỆU là một điều kiện tất yếu đối với doanh nghiệp, chưa kể đến việc cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ.
Xây dựng thương mại điện tử

Xây dựng thương mại điện tử

Thương mại điện tử là gì ? - Liên Hiệp Quốc (UN) đưa ra định nghĩa khá đầy đủ về TMĐT để các nước có thể tham khảo làm chuẩn, tạo cơ sở xây dựng chiến lược phát triển TMĐT phù hợp. Định nghĩa này phản ánh các bước trong quá trình giao dịch TMĐT: “Thương mại điện tử là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử”. - Trong Luật mẫu Thương mại điện tử năm 1996 (Model Law on Electronic Commerce),
UBND huyện Ea Kar tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

UBND huyện Ea Kar tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

Ngày 27-10, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm (OCOP) đợt I năm 2020 trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Minh – GĐ Cty.TNHH tư vấn chứng nhận và công bố chất lượng – ViTest tỉnh Đắklắk.
CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST CTY TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG VITEST