TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung

Hotline:0236.628.4455

 

Số hiệu tiêu chuẩn

TCVN 1451:1998

Tên tiêu chuẩn

Gạch đặc đất sét nung

Năm ban hành

1998

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung sơ lược

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1451:1998

GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG

Solid clay bricks

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6355-1:1998 Gạch xây - Xác định cường độ nén.

TCVN 6355-2:1998 Gạch xây - Xác định cường độ uốn.

TCVN 6355-3:1998 Gạch xây - Xác định độ hút nước.

TCVN 6355-5:1998 Gạch xây - Xác định khối lượng thể tích.

TCVN 6355-7:1998 Gạch xây - Xác định vết tróc do vôi.

3. Kích thước, phân loại, ký hiệu

3.1. Kích thước cơ bản của gạch đặc đất sét nung được quy định ở bảng 1.

Bảng 1. Kích thước gạch đặc đất sét nung

Kích thước tính bằng mm

Tên kiểu gạch

Dài

Rộng

Dày

Gạch đặc 60

Gạch đặc 45

220

190

105

90

60

45

Chú thích: Có thể sản xuất kiểu gạch đặc có kích thước khác bảng 1 nhưng phải đảm bảo các yêu cầu nêu trong điều 4.

3.2. Theo độ bền cơ học, gạch đặc đất sét nung được phân làm các mác sau: M50, M75, M100, M125, M150, 200

3.3. Ký hiệu quy ước cho gạch đặc đất sét nung được ghi theo thứ tự:

Tên kiểu gạch - mác gạch - số hiệu của tiêu chuẩn này.

Ví dụ: Gạch đặc dày 60mm, mác 200 ký hiệu là:

Gạch đặc 60- M200 - TCVN 1451 : 1998.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về hình dạng

4.1.1. Gạch đặc đất sét nung có dạng hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng, trên mặt của viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể lượn tròn với bán kính không lớn hơn 5mm, theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép.

4.1.2. Sai lệch kích thước của viên gạch không vượt quá quy định sau:

Theo chiều dài: ± 6mm.

Theo chiều rộng: ± 4mm.

Theo chiều dày: ± 3mm đối với gạch đặc 60.

                           ± 2mmm đối với gạch đặc 45.

4.1.3. Khuyết tật về hình dạng bên ngoài của viên gạch không vượt quá quy định ở bảng 2.

Bảng 2. Khuyết tật về hình dạng

Loại khuyết tật

Mức cho phép

1. Độ cong trên mặt đáy, trên mặt cạnh, tính bằng mm, không lớn hơn

4

2. Số vết nứt xuyên suốt chiều dày, kéo sang chiều rộng không quá 20mm, không lớn hơn

1

3. Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ 5mm đến 10 mm, chiều dài theo cạnh từ 10mm đến 15mm, không lớn hơn

2

4.2. Yêu cầu về tính năng cơ lý

4.2.1. Cường độ nén và uốn của gạch theo từng mác không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 3.

Bảng 3. Cường độ nén và uốn

Đơn vị tính bằng MPa (105 N/m²)

Mác gạch

Cường độ nén

Cường độ uốn

Trung bình cho 5 mẫu thử

Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử

Trung bình cho 5 mẫu thử

Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử

M200

20 (200)

15 (150)

3,4 (34)

1,7 (17)

M150

15 (150)

12,5 (125)

2,8 (28)

1,4 (14)

M125

12,5 (125)

10 (100)

2,5 (25)

1,2 (12)

M100

10 (100)

7,5 (75)

2,2 (22)

1,1 (11)

M75

7,5 (75)

5 (50)

1,8 (18)

0,9 (9)

M50

5 (50)

3,5 (35)

1,6 (16)

0,8 (8)

4.2.2. Độ hút nước của gạch đặc đất sét nung không lớn hơn 16%.

4.2.3. Số vết tróc do vôi trên bề mặt viên gạch có kích thước trung bình từ 5mm đến 10mm, không quá 3 vết.

 

Xem chi tiết nội dung tiêu chuẩn tại đây.

Chia sẻ:
Đà Nẵng
Đà Nẵng
HCM
HCM