TCVN 2231:2016 - Vôi Canxi cho xây dựng

TCVN 2231:2016 - Vôi Canxi cho xây dựng

TCVN 2231:2016 - Vôi Canxi cho xây dựng

Hotline:0236.628.4455

 

Số hiệu tiêu chuẩn

TCVN 231:2016

Tên tiêu chuẩn

Vôi canxi cho xây dựng

Năm ban hành

2016

Tình trạnh hiệu lực

Còn hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung sơ lược

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vôi calci đóng rắn trong không khí để sử dụng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vôi calci đã được tôi ở dạng hồ nhuyễn, huyền phù hay sữa vôi.

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2231:2016

VÔI CANXI CHO XÂY DỰNG

Lime for construction

 

Lời nói đầu

TCVN 2231:2016 thay thế TCVN 2231:1989.

TCVN 2231:2016 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VÔI CALCI CHO XÂY DỰNG

Calcium lime for building purposes

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vôi calci đóng rắn trong không khí để sử dụng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vôi calci đã được tôi ở dạng hồ nhuyễn, huyền phù hay sữa vôi.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn;

TCVN 9191:2012, Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Vôi calci (Calcium lime - CL)

Vôi đóng rắn trong không khí được nung từ đá calci Carbonat, có thành phần chủ yếu là calcium oxide (CaO), và/hoặc calcium hydroxide (Ca(OH)2) không bao gồm phụ gia có phản ứng thủy hóa hoặc puzolanic.

3.2

Vôi đóng rắn trong không khí (Air lime)

Vôi calci có khả năng kết hợp với carbon dioxide (CO2) đóng rắn và bền trong không khí.

3.3

Vôi sống (Quicklime)

Vôi đóng rắn trong không khí với thành phần chủ yếu ở dạng calci oxide (CaO), có phản ứng tỏa nhiệt khi tác dụng với nước. Vôi sống thường có kích thước từ dạng cục đến bột mịn.

3.4

Vôi hydrat (Hydrated lime)

Vôi đóng rắn trong không khí có thành phần ở dạng calci hydroxide [Ca(OH)2] được tạo thành từ việc tôi vôi sống với nước. Vôi hydrat thường ở các dạng bột, hồ nhuyễn, huyền phù hoặc sữa vôi.

3.5

Vôi cục (Lump quicklime)

Vôi sống ở dạng cục.

3.6

Vôi bột (Powder lime)

Nhận được từ việc nghiền vôi cục hoặc tôi (hydrat hóa) vôi sống đến dạng bột mịn.

3.7

 

(Lot)

Xem chi tiết

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM