TCVN 6557:2000 - Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su

TCVN 6557:2000 - Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su

TCVN 6557:2000 - Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su

Hotline:0236.628.4455

 

Số hiệu tiêu chuẩn

TCVN 6557:2000

Tên tiêu chuẩn

Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su

Năm ban hành

2000

Tình trạnh hiệu lực

Còn hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung sơ lược

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm sóng PVC làm từ polyvinylclorua cứng, không có cốt, sản xuất bằng phương pháp ép đùn, dùng để lợp nhà hoặc để trang trí nội thất.

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6557 : 2000

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN BITUM CAO SU

Waterproofing materials - Rubber-bitumen paint

Lời nói đầu

TCVN 6557 : 2000 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 “Sơn chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN BITUM CAO SU

Waterproofing materials - Rubber-bitumen paint

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 2090 - 1993

Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

TCVN 2091 - 1993

Sơn. Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 2092 - 1993

Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy.

TCVN 2094 - 1993

Sơn. Phương pháp gia công màng.

TCVN 2095- 1993

Sơn. Phương pháp xác định độ phủ.

TCVN 2099 - 1993

Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng.

TCVN 3121 - 79

Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý.

TCVN 4879 - 89

An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 5669- 1992

Sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 5670 - 1992

Sơn. Tấm chuẩn để thử.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Sơn bitum cao su màu đen ánh nâu có các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định ở bảng 1.

Xem chi tiết

 

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM