TCVN 8256:2009 - Tấm thạch cao

TCVN 8256:2009 - Tấm thạch cao

TCVN 8256:2009 - Tấm thạch cao

Hotline:0236.628.4455

 

Số hiệu tiêu chuẩn

TCVN 8256:2009

Tên tiêu chuẩn

Tấm thạch cao

Năm ban hành

2009

Tình trạnh hiệu lực

Còn hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung sơ lược

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi sử dụng trong xây dựng

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8256 : 2009

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications

Lời nói đầu

TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber - Reinforced Gypsum panels.

TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với tấm thạch cao không sợi và tấm thạch cao sợi sử dụng trong xây dựng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đối, bổ sung (nếu có).

TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao -Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh.

TCVN 8257-2 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi.

TCVN 8257-3 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn.

TCVN 8257-4 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ kháng nhổ đinh.

TCVN 8257-5 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm.

TCVN 8257-6 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hút nước.

TCVN 8257-7 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt.

TCVN 8257-8 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Tấm thạch cao (gypsum board)

Tấm sản phẩm bao gồm phần lõi không cháy có thành phần chính là thạch cao, mặt ngoài có lớp giấy được liên kết chặt vào lõi.

3.2

Tấm thạch cao sợi (fiber reinforced gypsum board)

Tấm sản phẩm có thành phần chính là thạch cao và sợi gia cường.

3.3

Mặt phải (right surface)

Mặt chính của tấm thạch cao. Không có in, dán và viết các thông tin về sản phẩm, và có thể bả hoặc phủ một lớp trang trí trên bề mặt đó khi có yêu cầu.

Xem chi tiết

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM