TCVN 8266:2009 - Silicon xảm khe cho kết cấu xấy dựng

TCVN 8266:2009 - Silicon xảm khe cho kết cấu xấy dựng

TCVN 8266:2009 - Silicon xảm khe cho kết cấu xấy dựng

Hotline:0236.628.4455

 

Số hiệu tiêu chuẩn

TCVN 8266:2009

Tên tiêu chuẩn

Silicon xảm khe cho kết cấu xấy dựng

Năm ban hành

2009

Tình trạnh hiệu lực

Còn hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung sơ lược

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học dùng để dính kết vật liệu kính (hoặc các vật liệu khác như gốm sứ, kim loại, đá và tấm composite) vào các khung kết cấu trong điều kiện thi công ở nhiệt độ thường.

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8266 : 2009

SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Structural silicone sealants - Specifications

Lời nói đầu

TCVN 8266:2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1184.

TCVN 8266:2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Structural silicone sealants - Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học dùng để dính kết vật liệu kính (hoặc các vật liệu khác như gốm sứ, kim loại, đá và tấm composite) vào các khung kết cấu trong điều kiện thi công ở nhiệt độ thường.

CHÚ THÍCH: Màu sắc của silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng được sản xuất theo yêu cầu hoặc do nhà sản xuất qui định.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8267-1:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 1: Xác định độ chảy.

TCVN 8267-2:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 2: Xác định khả năng đùn chảy.

TCVN 8267-3:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 3: Xác định độ cứng Shore A.

TCVN 8267-4:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóa.

TCVN 8267-5:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 5: Xác định thời gian không dính bề mặt.

TCVN 8267-6:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phần 6: Xác định cường độ bám dính.

3. Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Vật liệu xảm (sealant)

Vật liệu có tính kết dính và cố kết nội dùng để xảm kín khe hở.

3.2. Silicon xảm khe (Silicone sealant)

Hợp chất trên cơ sở polyme có cấu trúc mạch polysiloxan sau khi ứng dụng ở dạng lỏng có khả năng đóng rắn hóa học.

3.3. Vật liệu xảm khe kết cấu (structural sealant)

Vật liệu khi đóng rắn có khả năng truyền tải trọng động hoặc tĩnh hoặc cả hai qua các kết cấu liên kết chịu tác động của môi trường làm việc.

3.4. Độ chảy hoặc độ sụt (flow or slump)

Độ biến dạng của một khối vật liệu xảm khe dưới tác dụng của ứng suất.

3.5. Vật liệu xảm khe tự san hoặc tự chảy (self-leveling sealant or flowable sealant)

Vật liệu xảm khe có khả năng tự san hoặc tự chảy dưới tác dụng của trọng lượng bản thân.

3.6. Vật liệu xảm khe không chảy sệ (non-sag sealant)

Vật liệu xảm khe khi sử dụng ở vị trí thẳng đứng hoặc treo ngược thì ít hoặc không bị chảy sệ.

3.7. Vật liệu xảm khe đóng rắn hóa học (chemically curing sealant)

Vật liệu xảm khe đóng rắn chủ yếu bằng phản ứng hóa học.

Xem chi tiết

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM