Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu k

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu k

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu k

Hotline:0236.628.4455

 

Số/Ký hiệu

Thông tư 13/2021/TT-BXD

Ngày ban hành

31/8/2021

Ngày có hiệu lực

15/10/2021

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Văn bản bị thay thế

Mục I Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Người ký

TT. Bùi Hồng Minh

Trích yếu

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Phân loại

Thông tư

Nội dung  sơ lược

Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

 

Xem chi tiết Thông tư 13/2021/TT-BXD

 

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM