chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung

chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung

chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung

Hotline:0236.628.4455

 

Chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung có bắt buộc ?

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng hoặc đấu thầu, hay triển khai các công trình, việc chứng nhận hợp chuẩn trở nên cần thiết. 

Chuẩn mực chứng nhận căn cứ vào TCVN 1452:2004 yêu cầu kỹ thuật về ngói đất sét nung. 

 

Yêu cầu kỹ thuật về chất ngói đất sét nung

- Ngói trong cùng một lô phải có màu sắc đồng đều, khi dùng búa kim loại gõ nhẹ có tiếng kêu thanh và đanh.

- Khuyết tật ngoại quan được quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 - Các khuyết tật ngoại quan

Dạng khuyết tật

Mức

1. Sai lệch kích thước theo chiều dài và chiều rộng viên ngói: %, không lớn hơn

± 2

2. Độ cong vênh bề mặt và cạnh viên ngói, %, không lớn hơn

± 2

3. Các vết vỡ, đập gờ hoặc mấu, có kích thước:

+ lớn hơn 1/3 chiều cao gờ, mấu,

+ nhỏ hơn 1/3 chiều cao gờ, mấu

 

không cho phép

1 vết

4. Vết nứt

+ có chiều sâu, lớn hơn 3 mm, chiều dài nhỏ hơn 20 mm,

+ có chiều sâu, nhỏ hơn 3 mm, chiều dài nhỏ hơn 20 mm, không nhiều hơn

 

không cho phép

1 vết

5. Vết nổ vôi trên bề mặt

không cho phép

- Các chỉ tiêu cơ lý được quy định ở Bảng 3.

Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ lý

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ hút nước, %, không lớn hơn

14

2. Tải trọng uốn gãy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, không nhỏ hơn

35

3. Khối lượng một mét vuông ngói ở trạng thái bão hòa nước, kg, không lớn hơn

55

4. Thời gian xuyên nước, giờ, không nhỏ hơn

2

5. Độ bền băng giá khi thử 

Đạt yêu cầu

CHÚ THÍCH – Chỉ tiêu độ bền băng giá quy định khi theo yêu cầu.

 

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét  nung

Cơ quan cấp chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét phải được Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận, trong đó có ViTEST

 

Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét ung

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung nền của ViTEST được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1Tiếp xúc chào giá ban đầu

- Bước 2Đăng ký và ký kết hợp đồng

- Bước 3: Tiến hành đánh giá tại cơ sở

Nội dung triển khai đánh giá tại cơ sở gồm: 

+ Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...).

+ Lấy mẫu + thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 4: Thẩm xét, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ hằng năm

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm.

Hình ảnh ngói đất sét nung

 

Thời gian đánh giá cấp chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung

Theo quy định VITEST, thời gian đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ngói đất sét nung là 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu.

 

Thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn ngói đất sét nung

Sau khi sản phẩm ngói đất sét nung được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn ngói đất sét nung được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao hợp lệ tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn

 

Lý do và quyền lợi khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ViTEST

- ViTEST được Bộ Xây dựng cấp phép chức năng chứng nhận

- ViTEST là đơn vị chuyên về mảng vật liệu xây dựng

- Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

 

Vui lòng liên hệ: Hotline: 0236.628.4455 - Zalo: 0944.313936

Chia sẻ:
Đà Nẵng
HCM